Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Δαμόκλειος σπάθη...Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Κικέρωνα, οταν, τις Συρακούσες της Σικελίας, κυβερνούσε ο τύραννος Διονύσιος ο πρεσβύτερος, αυτος είχε πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται ένα μεγάλο σπαθί το οποίο συγκρατούσαν τρίχες αλόγου, οι οποίες θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κοπούν με αποτέλεσμα το σπαθί να πέσει στο κεφάλι του. Για να του θυμίζει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για το λαό του και , για να του θυμίζει σε πόσο μεγάλο κίνδυνο ηταν η ζωή του καθημερινά!


Λοιπόν ....τώρα πάνω από το κεφάλι μας κρέμεται ένα μεγάλο σπαθί,
το οποίο συγκρατούν τρίχες αλόγου,
που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κοπούν,
με αποτέλεσμα το σπαθί να πέσει στο κεφάλι μας...

...μία επικείμενη μεγάλη καταστροφή, μία απειλή μεγάλου μεγέθους...μία Δαμόκλειος σπάθη....