Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Νύχτα σύγχυσης...

Νύχτα...και το μαύρο ουρλιάζει...
Νύχτα...που σκεπάζει τους θρήνους,
Άνθρωποι που "ξεσκίζονται" από εφιάλτες.
Γιατί...σκοτεινή είναι η βασιλεία του παράλογου και του ακατάσχετου...και τότε, η γνώση είναι θανάσιμος φίλος.


Σύγχυση...
Confusion will be my epitaph...

Who know and who are known, when no one sets the rules?
The fate of all mankind I see, is in the hands of fools!

Ποιος γνωρίζει και ποιος είναι γνώστης, όταν κανείς δεν θέτει τους κανόνες;
Η μοίρα όλης της ανθρωπότητας, βλέπω, είναι στα χέρια των ανόητων.